Yıllarca sayımlar yapılır ama maalesef yapılan sayımlar işe yarar istatistiki yöntemlerle analiz edilmez. Genellikle işe sayım açıklarının sorumlularını suçlamakla başlarız. Her nedendir bilinmez ama sayım açıklarının yanında sayım fazlaları da vardır ama onun nasıl ve neden oluştuğunun pek fazla önemi yoktur. O nedenle de çoğu zaman göz ardı edilirler. Genellikle odaklanılan konu sayım açıklarını kim yada kimler verdi? ve açıklardan kaynaklanan zararı kim yada kimlerden telafi edebiliriz? şeklindedir.

Türkiye’de olaylar, konular hatta fikirler maalesef hep kişi odaklıdır yada kişiseldir. Bu konunun arkasında kim var sorusu genellikle her şeyin önüne geçer. Çoğu yönetici konunun arkasındaki olguya bakmak yerine eylemi kim yaptı ise ona hesap sormaya odaklanacaktır. Neyse bu konu başlıbaşına bir psiko-analiz konusu olduğu için konunun bu bölümünü o işin uzmanlarına bırakıyorum.

Biz sorumuza geri dönelim; Sayım analizi nasıl yapılır ?
Sayım tutarsızlığı ile ilgili bir araştırmaya girmeden önce hemen aşağıda belirttiğim nedenlerin farkındalığı ile değerlendirmeye başlamak daha doğru olacaktır.
Bunlar sayım tutarsızlığının ana nedenleri olarak sayılabilir.


  • ·         Yanlış sayım kaynaklı,
  • ·         Depo yönetimi kaynaklı,
  • ·         Stok kayıt girişi kaynaklı,
  • ·         Data kayıt sisteminiz kaynaklı, olabilir.


Bunların her birinin detayına giremeyeceğim ama daha pek çok nedende bunlara ilave olarak sayılabilir ama genel ana nedenler olarak bunlar dikkate alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki “kaydi olarak olması gereken miktar ile fiili olarak bulunan miktar arasındaki fark”(eksik yada fazla) sayımda analiz edilecek konunun ta kendisidir. O nedenle eski sayımlarla, yeni sayımları aynı tabloda olacak şekilde bir tablo oluşturulması ile değerlendirmeye başlamak en doğru yaklaşımdır. Sonrasında analize girişip şu soruların cevaplarını bulmaya çalışmak yerinde olacaktır.

·         Genellikle aynı ürünlerde/kategorilerde mi açık veriyorsunuz?
·         Verilen açık veya fazlalık miktarsal ve tutarsal değişimleri ne kadardır?
·         Depoların her birinin karşılıklı açık fazla karşılaştırması yapıyor musunuz?
·         Ağırlık olarak stok kaydı tutulan ürünlerde fire yada ağırlık kaybı oranları belirlenmiş miydi?
·         Stok kayıtlarına regresyon, korelasyon, standart sapma testleri yapıyor musunuz?
·         Sayım esnasında idaesi kesildiği halde depoda ürün kalmış ürün var mıydı? yada tam tersi stok kaydı yapılmadığı halde depoya girmiş ürün var mıydı?


Ayrıca şu soruyu sormakta fayda var, her sayım sonrası sayım düzeltmeleri kaydı yapıyor musunuz? Sayım sonuçlarından emin olduktan sonra sayım düzeltmelerinin kayıtlarınız üzerinde yapılması son derece önemlidir. Ve istatistiki analizlerinizin mutlaka yapılmasını sağlamalı ve sayımlarınızı güvenli hale getirmeyide ihmal etmemelisiniz.

Sayım konusu yukarıdaki ufak çaplı değerlendirmeden de anlaşılacağı gibi, gerçekten oldukça kapsamlı bir konudur ve eğer sağlıklı bir yönteminiz yoksa konu maalesef yaşanacak bir sürü sıkıntıya gebe olacaktır. Şayet ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız mutlaka konu hakkında bir danışmanlık alarak yapılacaklar hakkında işletmenizin ufkunuzu genişletmeniz faydalı olabilir.
Next
This is the most recent post.
Previous
Önceki Kayıt

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top