Deloitte tarafından bu sene dördüncüsü yapılan 'Y Kuşağı Araştırması' Davos'ta, Dünya Ekonomi Forumu'nda belirtildi . Y Kuşağı'nın günümüzde hangi sektörleri cazip bulduğuna, bu cazibeye neden olan faktörlere, lider ve lider organizasyon olmayı nasıl tanımladığına ışık tutan tetkik , 1982 ve akabinda doğan, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı gelişmiş ve gelişmekte olan 29 memlekette , 7 bin 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Deloitte Türkiye Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Lideri Uğur Süel ise "Bu sene dördüncüsünü yaptığımız araştırmanın en çarpıcı bulgusu, Y Kuşağı içerisinde değişik sektör tercihleri olsa da; bu kuşağın öncelikli tercihinin TMT olması. Zira Y Kuşağı bu sektörü eğlenceli buluyor; bu sektörle yenilikçiliği, esnekliği, inisiyatif kullanabilmeyi eşleştiriyor; bu sektörün kariyer gelişimine katkı sağlayacağına ve buna bağlı olarak da merdivenleri sürat ile çıkacağına umut ediliyor .

Türkiye'deki Y kuşağının her iki kişisinden biri, bu kriterlere sahip olduklarını düşündükleri için çok büyük ölçekli, global firmalara talep gösteriyor. Her 4 kişiden biri de kendi işini kurmak istiyor. Y Kuşağına göre tüm bu tercihlerle ilişkili lider tanımı, stratejik değerlendirme , yenilikçi olma ve yeni fikirleri destekleme, ilham verme, esnek olma ve iyi iletişim kurma gibi özellikleri içeriyor. Bu tanımdan da anlaşılıyor ki, iş dünyasının, kurum ve kuruluşlarını Y kuşağına daha cazip hale getirebilmek için yeni fikirlere açık olmaya, inisiyatif kullanmayı ve esnekliği destekleyen bir kültür yaratmaya ve Y kuşağının kariyer gelişimine fırsat tanımaya gereksinimi var."

Y kuşağı araştırmasının Dünya ve Türkiye karşılaştırmasında su yüzüne sonuçlar şu şekilde :
Y Kuşağı'nın en çok fazla tercih ettiği sektör Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT): Y kuşağı öncelikli olarak çalışmak istediği sektörü TMT olarak belirtiyor (Global %46 – Türkiye %63). Türkiye'de sektör tercihi kadın – erkek arasında değişiklik gösteriyor. Kadınların %58'si TMT'yi tercih ederken, erkeklerin %67'si TMT diyor. Türkiye'de TMT'nin peşinden bayanlar için hizmet ve kamu sektörü geliyor. Erkekler için ise ikinci sırada enerji ve doğal kaynaklar sektörü bulunuyor .

Türkiye'de en az rağbet gören sektör ise ulaştırma ve dağıtım…
Y Kuşağı en çok fazla çok büyük ölçekli global şirketlerde çalışmak istiyor: Şayet enteresan nokta gelişmekte olan ülkelerdeki Y kuşağı gelişmiş ülkelerdeki gençlere kıyasla bunu çok fazla daha çok tercih ediyor. Aynı dönemde gelişmekte olan ülkelerde girişimci ruh iki kat daha çok ön plana çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki Y kuşağı ya kendi işinin patronu olmak istiyor veya global köklü firmada liderlik yolunda yürümek istiyor. Türkiye'deki Y kuşağının her iki kişisinden biri, çok büyük ölçekli, global firmalara talep gösteriyor. Her 4 kişiden biri de kendi işini kurmak istiyor.

Y Kuşağına göre hakikat lider stratejik düşünen, ilham veren, vizyoner ve iletişim becerileri kuvvetli olan kişidir: Türkiye'de ise stratejik düşünmenin yanında kararlılık, demokratik yaklaşım, inovasyon ve hitabet gücü de ön plana çıkıyor.

Y Kuşağı'na göre bir kurumu çalışanlarına karşı davranışı lider yapar: Y Kuşağının bir kurumu lider olarak tanımlamasında en belirleyici özelliği kurumun çalışanlarına karşı davranışı (eğitim ve kariyer fırsatları) oluşturuyor. Daha akabinde ise yenilikçi olması (yenilikçi ürün ve hizmetler sunması), kurumun topluma sağladığı katkı ve finansal başarı geliyor.

Liderler beklentiyi karşılamakta zorlanıyor: Hem günümüz liderleri hem de Y Kuşağı (eğer onlar lider olsaydı) için organizasyonların geleceğini teminat altına almak ve verimlilik öncelik taşıyor. Şayet Y Kuşağı olağan liderlerin kâr ve kişisel gelirlere daha çok öncelik verdiğini planlıyor . Diğer yandan kendileri lider olsalar insan faktörüne ( personelin refahı, gelişimi) daha çok fazla ehemmiyet vereceklerini belirtiyor. Bu da lider kurum tanımlarıyla örtüşüyor.

Her iki kişiden biri lider olmak istiyor: Hem globalde (%53) hem de Türkiye'de (%55) her iki Y Kuşağından biri lider olmak istiyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki Y Kuşağı (%65) gelişmiş ülkelerdeki Y Kuşağına (%33) göre liderlik pozisyonu ile daha çok fazla ilgileniyor.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top