Türkiye halkası BAREM tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Dünya’nın %50 si 2015’ten umutlu iken Türkiye’de yalnızca %33'ü umutlu.

Araştırma sektörü BAREM, 2015 yılının bir önceki yıla göre daha mı iyi? yoksa daha mı kötü? bir yıl olacağı konusunda dünyanın beklentisini ortaya koyan bir araştırma yayımladı. Katılımcılara “Sizin için 2015 Yılı 2014’e Göre Daha mı İyi Yoksa Daha mı Kötü Geçecek?” sorusu sorulan araştırmanın sonuçlarına göre Türklerin yüzde 40’ı 2015’in kendileri için daha kötü bir yıl olacağını düşünüyor.

Türkiye halkası BAREM tarafından gerçekleştirilen WIN/ Gallup International Association 2014 Yılsonu Araştırması’nda, Dünyada 65 ülkede ülkelerin nüfusunu temsil eden 64 bin kişiyle görüşüldü. Türkiye’de 12 ilde 18 yaş ve üzeri Türkiye’yi temsil eden 1000 kişiyle görüşüldü. Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’nin yüzde 33’ü 2015 yılının, 2014’e göre daha iyi bir yıl olacağından umutluyken, yüzde 40’ı daha kötü olacağını düşünüyor. Dünya genelinde ise insanların yüzde 53’ü 2015 yılının kendisi için daha iyi geçeceğine inanırken yüzde 15’i 2015 yılını 2014’ten daha kötü geçireceğine inanıyor.

Geçen yıl ile karşılaştırıldığında umutlu olanlar Dünya’da yüzde 48’den yüzde 53’e yükselirken, Türkiye’de yüzde 44’ten yüzde 33’e düştü. Türkiye’de en umutlu kesimin öğrenciler olurduğu görülürken en umutsuz kesim de çalışanlar ve emekliler oldu. Ayrıca, eğitim seviyesi yükseldikçe umutsuzluk da artıyor.

Refah seviyesi beklentisi düşük.
Araştırma katılımcılarına bir de “Ülkeniz için önceki yıla göre ekonomik refah beklentiniz nedir?” sorusu soruldu. Bu araştırmanın sonucuna göre; Türkiye’deki katılımcıların yüzde 52’si refah seviyesinin düşeceğine, yüzde 16’sı ise refah seviyesinin artacağını düşünüyor. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında ülke ekonomisinin iyiye gideceğine inananlar Türkiye’de yüzde 25’ten yüzde 16’ya düşerken Dünya’da yüzde 32’den yüzde 42’ye yükseldi.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top