'2015 Maaş Zammı Memnuniyet Araştırması' verilerine göre çalışanların yüzde 62’si zam almadı, yüzde 88’i ise aldığı zamdan memnun değil. Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademede insan kaynakları sitesi eleman.net, çalışanlar gözünden 2015 maaş zammı memnuniyet araştırması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 11.000 çalışan üzerinde gerçekleştirilen araştırma çalışması, zamların çalışanların beklentilerini karşılamadığını gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 88’i yapılan zamlardan memnun değil. Araştırma kapsamında çalışanlara sorulan “2015 yılında mevcut işinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen “evet” cevabı ise yüzde 85’lik bir orana sahip.

Çalışanlar tarafından “Yeni yılda yüzde kaç zam aldınız?” sorusuna verdikleri cevaplara göre çalışanların yüzde 62’sinin hiç zam almadığını gösteriyor.
Zam oranları konusunda ağırlık, %1 ila %5 arasında zam alan çalışan oranı %24’ünü oluştururken,
%6 -%10 arasında zam alan çalışan kesimin ise oranı %8’de kalıyor.

Zam miktarı arttıkça, çalışanların oranı da düşüş eğilimi gösteriyor. %21’i aşan maaş zammını toplam çalışanlar arasında sadece % 3’lük bir kesimin alabildiği ortaya çıkıyor.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top