Türkiye'nin SGP değerine göre kişi başına GSYH endeksi 2013 yılı için 53 olarak belirlendi Kişi başına GSYH endeksi, en yüksek ülke 257 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 28 ile Arnavutluk oldu Türkiye, 37 Avrupa ülkesi arasında 31'inci sırada yer aldı.

Türkiye'nin Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) endeks değeri, 2013 yılı için 53 olarak belirlendi. Türkiye, bu endeks değeri ile 37 Avrupa ülkesi arasında 31'inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılına ilişkin "satınalma gücü paritesi" verilerini açıkladı.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 28 Avrupa Birliği (Ab) ülkesi için ortalama 100 birim iken, bu değer Türkiye için 53 birim olarak gerçekleşti ve Ab ortalamasının yüzde 47 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 28 Ab üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 4 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) ve 2 potansiyel aday ülke (Arnavutluk ve Bosna-Hersek) ele alındı.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 257 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 28 ile Arnavutluk oldu. Türkiye, 37 Avrupa ülkesi arasında 31'inci sırada yer aldı.

Satınalma gücü paritesi, ayrıntılı olarak tanımlanmış mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilerek, uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketim düzeyi 59 oldu
Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 Ab ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 59 oldu ve Ab ortalamasının yüzde 41 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 136 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 33 ile Arnavutluk oldu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına GSYH temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim, sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2013 yılı sonuçlarına göre 58 olarak belirlendi. Bu değer, Ab ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 58 avro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.Ülkelerin SGP'ye göre 2013 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

Ülkeler GSYH 
Lüksemburg............257
Norveç....................186
İsviçre ....................163
Hollanda ................131
İrlanda ...................130
Avusturya ............. 128
İsveç ..................... 127
Danimarka ...........  124
Almanya ..............  122
Belçika ................  119
İzlanda ................  119
Finlandiya ............ 113
İngiltere .................109
Fransa ....................107
Avro Bölgesi 18.....107
İtalya .......................99
İspanya ....................94
Güney Kıbrıs ...........89
Malta .......................86
Slovenya ..................82
Çek Cumhuriyeti .....82
Slovakya ..................79
Portekiz ...................75
Yunanistan ..............73
Litvanya ..................73
Estonya ...................73
Polonya ...................67
Macaristan ..............66
Letonya ...................64
Hırvatistan ..............61
Romanya ................55
Türkiye ..................53 
Bulgaristan ............45
Karadağ .................40
Sırbistan ................37
Makedonya ...........36
Bosna-Hersek .......29
Arnavutluk ...........28

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top