İş dünyasının kullandığı genellikle tek bir analiz vardır. Geçen dönem ile yeni dönemin oransal mukayesesidir. Bütün çalışma yaşamını bu analizle geçiren yöneticiler mevcuttur desek abartmış olmayız. Çünkü en yaygın ama maalesef en çok hata yapılanda analiz de bu analizdir.

Aslında analiz hangi yöntemle yapılırsa yapılsın mutlaka içinde belirli bir seviyede hata toleransı olacaktır. Ama bariz ve taraflı bir değerlendirme iyi bir analizin yol göstericiliğini yok edecektir. 
Sağlıklı bir analizin altın kuralları nelerdir?

Sağlık analizin altın kuralları şunlardır.
  1.          Verilerin doğru ve eksiksiz olmalıdır.
  2.          Verilerin dönemleri aynı olmalıdır.
  3.          İstisnalar mutlaka ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
  4.          Analizlerinizin varsa sabit kabülleri doğru tespit edilmelidir.
  5.          Tolerans ve yuvarlama yöntemleri belirlenmelidir.
Analiz yöntemleri temelde Trendsel Analizler ve Oransal analizler olarak ikiye ayrılırlar.

Trendsel Analizler: Dinamik analiz olarak belirttiğimiz analiz türüdür. Belirli bir zaman periyodundaki dönemin geçmiş dönemde de nasıl seyir gösterdiği şeklinde inceleme yapılarak ve bir trend tespit edilmeye çalışılır. Bellirli bir dönem sabit alınarak ta yapılan tipleri mevcuttur.

Oransal Analizler: Bu analiz ise bir veri kümesinin kendi içindeki oranları elde edilerek yapılan bir analizdir. Örneğin bilanço ya da gelir tablosundaki her bir kalem, tablonun toplam değerinin toplam yüzdesi olarak ifade edilir. Böylelikle çeşitli kalemlerin görevi ve önemi ortaya çıkarılmaya çalışılır. Rasyo analizleri de denir. Mali tablolardaki bazı kalemler diğerlerine bölünerek birer oran ele edilir. Bu oranlar diğer şirketler için de hesaplanır ve eldeki şirket için bulunan oranlar ,başkaları ve sektör yada piyasa , için hesaplanmış oran ortalaması da medyanı ile kıyaslanarak o işletmenin mali durumu hakkında bir karar verilmeye çalışılır.

Analizler çok önemlidir ama analizi yapan kişinin farkındalığı da çok önemlidir. Veriler her şeyi söyler ama duyabilene, görebilene.. Ve ayrıca analizlerin sonuçlarının ne olması gerektiğine dair bir fikriniz yoksa yorum ve değerlendirmeniz eksik olacaktır. Özellikle oransal analizlerde olması gereken değerlerle ilgili olarak mutlaka çalışma yapmak gerekir.


Mutlu Gökdemir

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top