Karşılaşılan sorunların sebeplerinin ortaya çıkarılmasında Pareto Analizine sıklıkla başvurulmaktadır. Ünlü İtalyan ekonomisti ve sosyoloğu Wilfredo Pareto (1848-1923) nun GSMH’sı (Gayri Safi Milli Hasıla) üzerinde yaptığı araştırmalarda ortaya çıkardığı bir bulgudur.

Grup
NÜFUS (%)

GSMH’DAN ALDIĞI PAY (%)
A
20
80
B
30
15
C
50
5

Nüfusun %20’si (A grubu) gelirin %80’ini, nüfusun %30’u (B grubu) gelirin %15’ini ve nüfusun %50’si (C grubu) gelirin %5’ini almaktadır.

Bu kural “5’te 1” veya “20’ye 80” kuralı olarak da adlandırılmaktadır. Pareto bu oranların, işletmecilikte ve  hayatın diğer alanlarında da geçerli olduğunu keşfetmiştir. Örneğin bir işletmenin sorunlarının %80’i, belirlenen olası nedenlerin %20’sinden kaynaklanmaktadır. 

Sorunların hepsini ortadan kaldırmaya çalışmak yerine sadece A grubu olarak tanımlanan % 20’lik sebep grubuna odaklanıldığında, sorunların %80’ini ortadan kaldırmak mümkün olabilmektedir. Ondan sonra B grubu sebeplere odaklanılmakta, en son ve vakit varsa C grubu nedenlere yoğunlaşılmaktadır, çünkü bu grup nedenleri ortadan kaldırmanın getirisi oldukça düşüktür.

Bu kısımda örnek olarak bir bilgisayar firması alınmakta ve analizin nasıl kullanıldığı incelenmektedir:

Örnek: Bir Bilgisayar Firması, ürettiği bilgisayar modelinde sürekli olarak problemlerle karşılaşmaktadır. Firma çalışanları Pareto Analizi yardımıyla, çeşitli sorular sorarak problemin sebeplerine inmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak, problemlerin en çok bilgisayarın hangi parçasında görüldüğü sorulmuştur.

Sorun Sebebi
Problem
Sıklığı
%
Kümülatif %
Sorun Grubu
Monitör   
92
54
54
A
Klavye                   
43
25
79
A
İşlemci                   
15
9
88
B
Yazıcı 
7
4
92
B
CD sürücü
5
2,9
94,9
B
DVD sürücü
3
1,8
96,7
C
Sabit disk
2
1,2
97,9
C
Hoparlör
1
0,7
98,6
C
USB girişi
1
0,7
99,3
C
Kasa
1
0,7
100
C
Toplam
170
100Görüldüğü gibi ana sorun monitör ve klavyededir. İkinci olarak önce monitördeki, sonra da klavyedeki sorunların nedenleri bulunup ortadan kaldırılmaya çalışılır.
Bunun için önce monitördeki sorunun hangi aşamada saptandığı sorusu sorulmuştur.
           


Aşama

Problem
Sıklığı


%

Kümülatif
%

Sorun grubu
İlk parça testi                                               
70
79
79
A
Montaj sürecinde
11
13
92
B
Parçaların montaj sonrası Kont.               
5
6
98
C
Sonkontrol                                                    
2
2
100
C
Toplam
88
100                                                

Görülüyor ki sorunlar daha monitör oluşturulmadan, ilk parça aşamasında ortaya çıkmaktadır. Bu noktada, parça imalatı kalite kontrolünde sorun olduğu anlaşılmaktadır. Sonraki aşama hangi parçanın sorunlu olduğunun bulunmasıdır.
              
Sebep
Problem Sıklığı
Güç ünitesi                         
67
Tüp                                     
15
Mantık devresi                   
10
                                             
Bu aşamada ise güç ünitesinin hangi parçasının sorun yarattığı sorulmuştur.

Sebep
Problem Sıklığı
Px 7301                               
32
Px 7302                               
4
Px 7300                               
2Pareto Analizi yoluyla sürecin ana sorun kaynağı bulunmuştur.  Px 7301 parçasının sorunu tedarikçiden, teslimat hasarlarından, depolamadan veya işleme sürecinden vb. kaynaklanabilir. Bu unsurlar tekrar Pareto Analizine tabi tutularak temel sebep anlaşılmalıdır. Pareto Analizinde problem sıklığı kriteri yerine, problemin türüne göre, maliyet veya zaman kriterleri de koyulabilmektedir.

Görüldüğü gibi Pareto Analizi, hem “en öncelikli” sorunun tespitinde hem de sorun kaynağının ortaya çıkarılmasında yardımcı olmaktadır. 

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top