TUIK mart 2014 de Girişimcilik Raporunu yayınladı. Rapora göre 45 yaşın altındaki patronların toplam içindeki payı  %66.3 ya ulaşıyor. Bir önceki yıl ise bu oran %65.8 gerçekleşmiş. Yani Genç patronların ağırlığı artmaya devam ediyor.

Patronlara eğitim açısından baktığımızda ise Tarım ve Tarım dışı sektörleri ayırarak bakmak daha doğru bir yaklaşım oluyor. Buna göre Tarım dışında patronların eğitim seviyeleri  lise ve üzeri okul mezunu oranı %48.3'e ulaşıyor. yada başka bir ifade ile ortaokul ve daha aşağısı  mezun patronların oranı %51,7 olarak gerçekleşiyor. Tarım sektöründe ise Orta okul ve altında olan patron yüzdesi %69.5 'e ulaşıyor. Her iki sektörel açıdanda sıkıntılı bir işveren yapısı ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.

Sektörel açıdan en fazla patronun olduğu sektör perakende %34.2 olarak gerçekleşiyor. Daha sonra sırası ile imalat %14.8 , ulaştırma depolama %13.4 şeklinde sıralanıyor.

Şirket tipleri açısından baktığımızda ise en fazla orana sahip olarak limited şirket yapılanması %43.8 ile ilk sırada yeralıyor.  Akabinde Şahsi mülkiyet yapılı ticarethaneler  %36.1 ile geliyor. Anomim şirketler ise %7.1 olarak gerçekleşiyor.

Yıllar itibariyle baktığımızda ise 2006-2012 yılları arasında açılan ve halen faaliyette olan şirketlerin sayısının toplam faal şirketler içindeki oranı %37.7 ile ilk sırada yer alıyor. 2001 - 2005 arası ise %22.6 ile ikinci sırada yer alıyor.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top