Dünyada en önemli bal üreticisi ülkeler Çin, Arjantin, Türkiye, Ukrayna, ABD, Meksika ve Rusya’dır. 2005-2007 dönemi ortalaması itibariyle 1.3 milyon ton olan bal üretim miktarının en önemli kısmını %23.14 ile Çin oluşturmaktadır. Bunu % 6.91 ile Arjantin ve %6.12 ile Türkiye, %5.48 ile Ukrayna, %5.37 ile ABD izlemektedir.

Arjantin aynı zamanda Güney Amerika bal üretiminin %70’ini, Amerika kıtası üretiminin de
%25’ini karşılamaktadır. Arjantin’in kovan sayısı Türkiye’nin yarısı kadar olmasına karşın, yüksek
bal üretimi yanında geniş çapta balmumu, propolis, arı sütü üretimi de yapılmaktadır.

Arjantin’de 28.000 arıcının elinde 3.5 milyon kovan bulunmaktadır. Arjantin’de Mieles Naturales
de la Bahía isimli 13 üreticiden oluşan ve toplam 3.000 kovana sahip grup, kendi markalarını
oluşturarak iyi tarım uygulamaları sistemini düzenlemişlerdir (Napolitano ve ark., 2006). 2004’ten
bu yana 10 ülkenin katılması ile üye sayısı 25’e yükselen AB ülkeleri bir bütün olarak
değerlendirilecek olursa, dünya bal üretiminde %14.28’lik payla ikinci sıraya yerleşmiştir. Yeni
üye ülkelerden Romanya ve Bulgaristan da bal üreticisi ülkelerdendir.
Çin ve AB ülkeleri dünya toplam bal üretiminin %37.42’sini karşılamaktadır. AB ülkeleri
arasında bal üretiminin en yoğun olarak yapıldığı ülkeler ise İspanya, Romanya, Macaristan,
Yunanistan, Fransa ile Almanya’dır.


Dünyada Bal Üretiminde Önemli Bazı Ülkelerin Bal Üretim Miktarları
 (2005-2007)

2005
2006
2007
Ortalama
%
Çin
299.327
304.978
303.220
302.508
23,14
Arjantin
110.000
80.000
81.000
90.333
6,91
Türkiye
82.336
83.842
73.935
80.038
6,12
Ukrayna
71.462
75.600
67.700
71.587
5,48
ABD
72.927
70.238
67.286
70.150
5,37
Meksika
50.631
55.970
55.459
54.020
4,13
Rusya
52.123
55.316
55.173
54.204
4,15
Hindistan
52.000
52.000
52.000
52.000
3,98
Etiyopya
36.000
44.000
44.000
41.333
3,16
Kanada
36.109
48.353
31.489
38.650
2,96
Brezilya
33.750
33.800
34.747
34.099
2,61
İran
28.000
36.000
36.000
33.333
2,55
İspanya
27.230
30.000
31.250
29.493
2,26
Tanzanya
27.000
27.000
27.000
27.000
2,07
Almanya
21.232
20.000

20.616
1,58
AB Toplam
197.020
199.660
163.400
186.693
14,28
Dünya Toplam
1.410.455
1.438.261
1.073.017
1.307.244
100,00

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top