İşletmeler için bir işe başlamadan önce yapması gereken ilk analiz başabaş noktası(BBN) analizidir. Bu analizi doğru yapmak baştan beklentilerinizi doğru oluşturmanıza yarar sağlayacaktır. Beklentileriniz, baştan yanlış oluşmuşsa stresli bir dönemle başa çıkmanız gerekecek demektir. Bunun için ne yaşayacağınıza dair bir fikir sahibi olmalısınız. Zaten buna da Toplam bütçe diyoruz.

Bir işe başlamadan önce yapılması gereken analizler açısından pek çok varsayımı kurgulamak ve planlamak çok önemli avantajlar sağlar. Bunların farkında değilsek karşımızda beklentilerini ayarlayamayan yöneticiler ve stresli ve sert diyaloglar yaşanacak demektir. Bizim kültürümüz çok sever böyle davranışları!! Çünkü bu iş yapış modelimizdir.

Neyse konuyu çok fazla uzatmadan esasa gelmekte fayda var.

Başabaş noktası hesabı formülü şöyledir.


                                                                  Sabit Maliyet
Başabaş Noktası (Miktar) :  ------------------------------------------
                                                    Birim Fiyat - Birim Değişken Maliyet


                                                                  Sabit Maliyet
Başabaş Noktası (Tutar) :  ---------------------------------------------
                                                1 -(Birim Değişken Maliyet / Birim Fiyat )


Örnek: 120.000 adet ürün üretmeyi planlayan A firması gerçekleştireceği üretim için toplam olarak  80.000 TL sabit, 220.000 TL ise değişken maliyete katlanması gerektiğini tespit etmiş ve üreteceği her bir ürün için 9 TL satış fiyatı belirlemiştir. Bu durumda firmanın satış ve miktar bazında başa baş noktaları aşağıdaki gibi gerçekleşecektir.


                                                                  80.000
Başabaş Noktası (Miktar) :  ------------------------------------------ = 11.157 Adet
                                                                     9 - 1,83                                                                  80.000
Başabaş Noktası (Tutar) :  ------------------------------------------ = 101.265 TL
                                                                     1-(1,83 / 9)


Buna göre işletme 11.157 birim ürün ürettiğinde yada 101.265 TL’lik satış hacmine ulaştığında gelir toplamı, gider toplamına eşit olacak yani sıfır kara ulaşacak, fakat bu noktadan sonra ürettiği her bir birim üründen kar elde etmeye başlayacaktır.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top