Türkiye yaşlı Dünya'nın genç nüfuslu ülkelerinden birisi. Nüfusunun yüzde 25,6'sını 0-14 yaş grubu oluşturuyor.  Türkiye İstatististik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre 15-64 yaş grubunda bulunan nüfus, toplam nüfusun yüzde 67,2'sini oluşturuyor.  Diğer taraftan, nüfusun yüzde 7,2'si ise 65 ve daha üst yaş grubunda bulunuyor. Ancak  65 yaş üstü nüfusun 2050 yılında nüfusun  yaklaşık yüzde 17,5'i ulaşması  bekleniyor. 

Y KUŞAĞI

1977-1999 arasında doğanlar Y kuşağı olarak adlandırılıyor.  2025'te Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki işgücünün yüzde 60'nın Y kuşağının oluşturacağı hesaplanıyor. Y kuşağı Türkiye nüfusunun ise yaklaşık yüzde 25'ini kapsıyor.   15-25 yaş arası 16 milyon insan var.  Bu kuşağın en öne çıkan özelliklerinin başında internetin bir numaralı iletişim aracı olarak görmeleri. Tüm işlerini internet veya mobil platformlar üzerinden yapmayı tercih ediyorlar. Bu durumda Y kuşağına ulaşmanın önemli yollu internetten geçiyor. Bu kuşağın diğer önemli özellikleri ise kendini beğenmiş, bireyselci olmaları. Diğer bir özellikleri ise sadakat duygusundan yoksun olmaları.

Z KUŞAĞI

2000 ve sonrası doğanları Z kuşağı olarak adlandırılıyor. Geleceğin büyükleri yada parayı yönlendiren dimağları göz ardı ederek bir pazarlama stratejisi kurgulanmamalı.  Z kuşağı denilen, bugün 0-15 yaş arasında olan yeni bir neslin tüketim kararlarındaki etkilerinin boylarından büyük olduğundu söyleyebiliriz. Ailelerin satın alma kararlarında artık çocukların çok aktif rol oynadıklarını gayet iyi biliyoruz. Çocukların bu etkisini gören şirketlerin çocuk mağazası olmamalarına rağmen anneleri alışveriş yaparken onlara yer açmaları bir tesadüfün eseri değil.


Türkiye'de nüfusun ciddi bir kısmı Y ve Z kuşağı içinde yer alsa da, ekonomik gücün X kuşağının elinde olduğunu unutmayalım. 1965 ile 1975 yılları arasında doğmuş ve X kuşağı olarak adlandırılan bu nüfusun şu an ki zamanda parayı yönlendiren kuşak olduğu gerçeğini atlamamak gerekiyor.

Mutlu Gökdemir

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Top